Forfatterarkiv: idium

Stakittgjerde

Stakittgjerde

Vi har mange års erfaring med montering av stakittgjerder for private kunder i villastrøk. Våre gjerder holder alltid en høy standard, og vi legger stor vekt på god håndverksmessig utførelse.

Støyskjermer

Støyskjermer

Privat støyskjerming er spesielt aktuelt når boligbebyggelse ligger nære veibanen, jernbane eller godsterminaler. Miljøverndepartementet har satt tydelige regler som tilsier at

Smijernsporter

Smijernsporter

Smijernsporter er et elegant element som passer like fint til kontor som private villaer. Denne typen porter leveres i flere ulike størrelser slik at du får en som passer til ditt bruk.

Porter

Porter

En port er en enkel måte å skjerme av et område, samtidig som de som skal ha adgang enkelt kommer seg inn og ut. Den sender også et tydelig signal om at et spesifikt område ikke er tilgjengelig for hvem som helst.

Treporter

Treporter

En treport er selve kronen på verket når man velger å gjerder inn et område med et tregjerde. Vi leverer funksjonelle treporter som også er flotte å se på.

Rekkverk

Rekkverk

Gode rekkverk gir støtte og trygghet. Vi kan levere skreddersydde rekkverk i stål.

Områdesikring

Områdesikring

Vi kan levere det meste innen områdesikring for privatpersoner, bedrifter og offentlige bygg og veier på Østlandet. Vi sørger for hensiktsmessig sikring og leverer alltid etter avtale.

Rassikring

Rassikring

Rassikring handler om å sikre utsatte fjellområder og forhindre at store steinmasser raser ukontrollert på et uønsket tidspunkt. Dette er et viktig tiltak som bidrar til å hindre at liv og verdier går tapt.

Fjellsikring

Fjellsikring

Den mektige naturen i Norge er vakker å se på, men den krever også sitt når det kommer til sikkerhet. Med fjellmasser i stadig bevegelse, ofte nært vei og jernbane, er det meget viktig med god fjellsikring.

Sikring med autovern

Sikring med autovern

Autovern er noe av det viktigste vi har for å forhindre alvorlige uhell i å inntreffe. Autovern og veirekkverk benyttes for å hindre kjøretøy i å kollidere med hindringer, og beskytter andre trafikanter og fotgjengere.