Sikring med autovern

Autovern er noe av det viktigste vi har for å forhindre at alvorlige uhell skal inntreffe. Autovern og veirekkverk benyttes for å hindre kjøretøy i å kollidere med hindringer, og beskytter andre trafikanter og fotgjengere. For å beskytte områdets myke trafikanter, bilister og for å sikre veikanter og parkeringsplasser, er det altså nødvendig med autovern. I tillegg benyttes autovern til å sikre hushjørner. Vi leverer og monterer veirekkverk og autovern, i lette og kraftige utførelser. Våre løsninger oppfyller gjeldende sikkerhetsnormer, og bidrar til en ekstra trygghet i ditt område.

Kontakt AS Gjerde- og Sikringsservice for mer informasjon om sikring med autovern.

Autovern og veirekkverk i flere utføringer

Som standard leverer vi autovern i boksrail og treverk. Standardutførelse er en guardrail med 15 cm eller 31 cm føringsskinne. Stolpeavstand er to eller fire meter.

Vi kan også levere spesialtilpassede løsninger med boksrail og treverk.

Nye føringsskinner på eksisterende rekkverk

I mange tilfeller er det hensiktsmessig å montere føringsskinne på eksisterende rekkverk/gjerde, for å begrense brøyte- og påkjøringsskader. Dette vil ofte være en prisgunstig løsning.

Vi leverer alle våre produkter til Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold.

Ta kontakt med AS Gjerde- og Sikringsservice her hvis du har spørsmål om autovern eller våre andre produkter.