Sikring med autovern

Autovern er noe av det viktigste vi har for å forhindre alvorlige uhell i å inntreffe. Autovern og veirekkverk benyttes for å hindre kjøretøy i å kollidere med hindringer, og beskytter andre trafikanter og fotgjengere.

For å beskytte myke trafikanter, bilister og for å sikre veikanter og parkeringsplasser, er det altså nødvendig med autovern. I tillegg benyttes autovern til å sikre hushjørner. Vi leverer og monterer veirekkverk og autovern, i lette og kraftige utførelser. Våre løsninger oppfyller gjeldende sikkerhetsnormer, og bidrar til en ekstra trygghet i ditt område.

Kontakt AS Gjerde- og Sikringsservice for mer informasjon om sikring med autovern.

Autovern og veirekkverk i flere utføringer

Som standard leverer vi autovern i boksrail og treverk. Standardutførelse er en guardrail med 15 cm eller 31 cm føringsskinne. Stolpeavstand er to eller fire meter.

Vi kan også levere spesialtilpassede løsninger med boksrail og treverk.

Vår kompetanse gjør at vi kan supplere de større aktørene som monterer autovern på høyhastighetsvei. Vi er godkjent for montering av autovern i områder med fartsgrense opp til 50 km/t. Eksempler på steder hvor vi monterer autovern er privat vei, parkeringsplasser og i boligområder.

Nye føringsskinner på eksisterende rekkverk

I mange tilfeller er det hensiktsmessig å montere føringsskinne på eksisterende rekkverk eller gjerde for å begrense brøyte- og påkjøringsskader. Dette vil ofte være en prisgunstig løsning sammenlignet med å bytte ut rekkverket i sin helhet.

Ta kontakt for en befaring

Vi leverer alle våre produkter til Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold. Ofte er vi i stand til å komme på befaring og utføre montering i løpet av kort tid, slik at du ikke må vente lenge før du får sikret vei eller område.

Ta kontakt med AS Gjerde- og Sikringsservice her hvis du har spørsmål om autovern eller våre andre produkter.