Fjellsikring

Den mektige naturen i Norge er vakker å se på, men den krever også sitt når det kommer til sikkerhet. Med fjellmasser i stadig bevegelse, og ofte nært vei og jernbane, er det meget viktig med god fjellsikring. Her på Østlandet opplever vi alt slags vær og med store variasjoner i temperatur og nedbørsmengder de siste årene er dette noe som prioriteres både av det offentlige og private.

Steinsprangnett

AS Gjerde- og Sikringsservice monterer standard steinsprangnett i rasfarlige skrenter og stup. Standard dimensjon på masker er 8x10cm, med en tråddiameter på 3mm. Nettet sikres i over- og underkant med sikringsvaier.

Krysspyd eller sikringsbolter monteres i over- og underkant av nettet, og på strategiske punkter, etter behov. Nettet leveres i galvanisert og plastbelagt grønn utførelse. Hvis hellingsvinkelen ikke er for stor er det også mulig å fylle nettet med jordmasser og beplante området.

Steinsprangnett er ett økonomisk gunstig alternativ til støttemur eller sprøytebetong. På steder hvor løsmassen består av små steiner og jord kan vi legge ett finmasket nett under nettet.

Vi leverer alle våre produkter til Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold. Enten dette er til privatkunder, bedrifter, barnehager, skoler, offentlige etater, entreprenører, forsvaret, butikker eller lignende.

Kontakt AS Gjerde- og Sikringsservice om du har spørsmål om fjellsikring eller andre produkter vi leverer.