Flettverksgjerder

Flettverksgjerder er en rimelig og fleksibel gjerdetype. De er enkle å montere og velegnet for de aller fleste formål.

Bruksområder for flettverksgjerder

Flettverksgjerde er kanskje den aller vanligste gjerdetypen i Norge. Dette skyldes blant annet at de har lang levetid, gir tydelig avgrensing av område og samtidig er fleksible med tanke på terrenget. Flettverksgjerder fungerer godt når man skal dele opp eller gjerde inn private tomter, men benyttes også til sikring av murkanter, fjellskrenter og industriformål. Videre er flettverksgjerder vanlig ved inngjerding av barnehager og næringsbygg.

Våre flettverksgjerder er svært holdbare og krever normalt ikke vedlikehold. Vi leverer flettverksgjerder i ulike materialer:

  • Galvanisert flettverksgjerde
  • Plastbelagt grønt flettverk

Standard høydealternativer i cm + høyde over bakken:
60 – 80 -100 -120 -150 – 180 – 200 – 200 + 3 rader piggtråd – 250 – 300.

Flettverksgjerde med overkantjern

Dersom det er forventet en del belastning på gjerdet, anbefaler vi et flettverksgjerde med overkantjern. Overkantjernet styrker gjerdets konstruksjon og gjør det mer robust og holdbart. Det benyttes blant annet når gjerdet går langs en vei, til inngjerding av parkeringsplasser, skoler og barnehager og lignende. Overkantjern er også anbefalt dersom gjerdet har mange knekkpunkter.

Våre flettverksgjerder med overkantjern har noe tettere stolpeavstand enn gjerder uten. De kan leveres i lett type med L 40 stolper og overkantjern og tung type med T 50 stolper og L 50 overkantjern.

Skillegjerder uten overkantjern

Når forventet belastning på gjerdet er liten eller gjerdet har få knekkpunkter, kan man velge et gjerde uten overkantjern. Dette er blant annet velegnet til delelinjer mot nabotomter.

Kontakt oss for et tilbud på flettverksgjerde

Vi leverer alle våre produkter til Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold. Ta gjerne kontakt med oss her hos AS Gjerde- og Sikringsservice angående flettverksgjerder på Østlandet.