Flettverksgjerder

Flettverksgjerder - enkelt å montere

Flettverksgjerder benyttes til oppdeling og inngjerding av private tomter. I tillegg brukes flettverksgjerder til sikring av murkanter, fjellskrenter og industriformål. Videre er flettverksgjerder vanlig ved inngjerding av barnehaver. Normalt krever ikke flettverksgjerder vedlikehold. (Se vedlikeholdstips).

Flettverksgjerde er en vanlig gjerdetype i Norge. Et flettverksgjerde er et rimelig gjerde som er enkelt å montere. Flettverksgjerder har lang levetid og er samtidig fleksibel med tanke på terrenget.

Leveres med galvanisert flettverk eller plastbelagt grønt flettverk. Kontakt oss for mer informasjon om flettverksgjerder.

Standard høydealternativer i cm + høyde over bakken:
60 – 80 -100 -120 -150 – 180 – 200 – 200 + 3 rader piggtråd – 250 – 300.

GJERDER MED OVERKANTJERN

Benyttes mot veier, parkeringsplasser e.t.c. der det er forventet endel belastning på gjerdet. Ett foretrukket alternativ hvor det er mange knekkpunkter.

Har noe tettere stolpeavstand. Leveres i lett type med L 40 stolper og overkantjern, tung type med T 50 stolper og L 50 overkantjern.

GALVANISERT FLETTVERKSGJERDE

Benyttes til oppdeling og inngjerding av private tomter, sikring av murkanter, fjellskrenter, industriformål, barnehaver e.t.c.
Krever normalt ikke vedlikehold.

PLASTBELAGT GRØNT FLETTVERK

Benyttes til oppdeling og inngjerding av private tomter, sikring av murkanter, fjellskrenter, industriformål, barnehaver e.t.c.

Standard høydealternativer i cm + høyde over bakken:
60 – 80 -100 -120 -150 – 180 – 200 – 200 + 3 rader piggtråd – 250 – 300.

Skillegjerder uten overkantjern

Benyttes når forventet belastning på gjerdet ikke er stor, og det er få knekkpunkter. Til f. eks. delelinjer mot nabotomter.
Vi leverer alle våre produkter til Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold.
Ta gjerne kontakt med oss her hos AS Gjerde- og Sikringsservice angående flettverksgjerder på Østlandet.