Plen- og kjettinggjerder

Et plen- og kjettinggjerde benyttes for å hindre uønsket kjøring på gressplen, for å forhindre uønsket kjøring på beplantet område, til markering av biloppstillingsplasser, eventuelt med montering av skilt og lignende.

Plen- og kjettinggjerde til alle formål og i flere høyder

Denne typen gjerder består av stolper som plasseres med jevnt mellomrom, og en enkel kjetting som går i mellom stolpene. AS Gjerde- og Sikringsservice leverer denne typen gjerder i høyder fra 30 til 100 centimeter.
Med våre løsninger får du altså full fleksibilitet, og du kan være trygg på at vi har gjerdet som passer til nettopp ditt behov.

Vi leverer alle våre produkter til Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold.

Kontakt AS Gjerde- og Sikringsservice her om du har spørsmål angående plen- og kjettinggjerder eller andre produkter.