Porter

Porter kan være en enkel måte å skjerme av et område som man allikevel trenger enkel tilgang til. Med et gjerde gir det også et tydelig signal om hvilket område er tilgjengelig for alle, eller kun for de med tillatelse.

AS Gjerde- og Sikringsservice har bl.a. følgende typer porter:

  • Villaporter (i tre eller stål)
  • Industriporter
  • Gangporter

Vi har lang erfaring med levering av villaporter. Disse er tilgjengelige i høydene 0,8 til 1,2 m. Kjøreporter er også tilgjengelige i breddemål 3-4 m.

Hos oss finner du også industriporter som leveres i større mål, og høydevariasjoner fra 1,5 til 4 m, samt kjøreporter i bredde 3-8 m.

Mindre porter er vanlige ved for eksempel parker eller barnehager. Disse er lave ,og brukes ofte for å passe på at barn løper avgårde eller til å tydelig vise hvilket område tilhører et bygg uten å nødvendigvis ha et sikkerhetsaspekt ved seg. AS Gjerde- og Sikringsservice leverer gangporter i høyde på 1 m og i bredde 1m.

Vi leverer alle våre produkter til hele Østlandet, både til private, bedrifter og det offentlige i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold.

Klikk gjerne på bildene under for å se eksempler på porter lever tidligere.

Ta kontakt med AS Gjerde- og Sikringsservice her om du har spørsmål om porter eller andre produkter.