Rassikring

Rassikring handler om å sikre at liv og verdier ikke går tapt. Denne typen sikring mot ras i utsatte fjellområder handler om å sikre at store steinmasser ikke raser ut fra fjellområder på en ukontrollert måte på et uønsket tidspunkt. Vi hjelper våre kunder med dette på mange forskjellige måter.

Fellesnevneren for måten vi jobber på er at vi kommer på befaring og besiktiger et område. Utifra de utfordringer som finnes og hvor vanskelig det vil være å sikre området gir vi et pristilbud. Vi undersøker hva som er utfordringene og mulighetene for å sikre akkurat dette bestemte området på en best mulig måte. Hvert oppdrag er forskjellig og vi tar alltid hensyn til dette.

Vi gir det best mulige pristilbudet til kundene våre, men dette går aldri på bekostning på sikkerhet.

Hvordan vi jobber

Ofte vil vi sikre et område ved å benytte et standard steinsprangnett i rasfarlige skrenter og stup. Vi bruker forskjellige dimensjoner på maskene vi benytter avhengig av omfanget på sikringsområdet. Nettet sikres i overkanten og underkanten med ulike sikringsvaiere.

På steder hvor løsmassen består av små steiner og jord kan vi legge ett finmasket nett under steinsprangnettet.

Vi leverer alle våre produkter til Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og opp mot Trønderlag.

Kontakt AS Gjerde og Sikringsservice for mer informasjon om rassikring.