Rassikring

Rassikring handler om å sikre utsatte fjellområder og forhindre at store steinmasser raser ukontrollert på et uønsket tidspunkt. Dette er et viktig tiltak som bidrar til å hindre at liv og verdier går tapt.

Gir trygge forhold i rasfarlige områder

Vi hjelper våre kunder med å sørge for trygge forhold i rasfarlige områder. Et oppdrag med montering av rassikring vil vil alltid innledes med at vi reiser ut til kunden på befaring og besiktigelse. Her kartlegger vi muligheter og potensielle utfordringer, og kommer frem til en løsning som sikrer det aktuelle området på best mulig måte.

Etter befaringen vil du motta et uforpliktende pristilbud. Vi vil alltid gi deg den best mulige prisen, men naturligvis uten at det går på bekostning av sikkerhetsnivået. Hvert oppdrag er forskjellig og vi tar alltid hensyn til dette.

Steinsprangnett tilpasset sikringsområdet

Når vi skal sikre rasfarlige skrenter og stup, vil vi ofte benytte et standard steinsprangnett. Dimensjonen på maskene i nettet vil avhenge av omfanget på sikringsområdet. Nettet sikres med ulike sikringsvaiere i overkanten og underkanten.

På steder hvor løsmassen består av små steiner og jord kan vi legge et finmasket nett under steinsprangnettet. Dette gir ekstra sikring av området og forhindrer mindre ras og nedfall.

Vi monterer rassikring over hele Østlandet

Har du behov for sikring av rasfarlige områder? Vi leverer alle våre produkter til Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og opp mot Trøndelag.

Kontakt AS Gjerde- og Sikringsservice for mer informasjon om rassikring.