Støyskjermer

80 % av støyplagene i Norge forårsakes av veitrafikk. Mange velger derfor å installere støyskjermer rundt hjem eller bedriftslokaler, og på denne måten stenge sjenerende støy ute.

StøyskjermerPrivat støyskjerming er spesielt aktuelt når boligbebyggelse ligger nære veibanen, jernbane eller godsterminaler. Miljøverndepartementet har satt tydelige regler som tilsier at det skal settes opp skjerming mot støy ved gjennomsnittsstøy fra veitrafikk på 55-65 dBA.

Støyskjermer må være tette for å gi optimal skjerming mot lyden, og kan leveres med kledning på en eller begge sider. Ideelt sett skal den monteres så nærme støykilden som mulig og være så høy at du ikke ser støykilden når du står på andre siden av støyskjermen.

Støyskjerming etter dine behov

AS Gjerde- og Sikringsservice leverer skjerming i høyder 120 cm – 2,2 m. Følgende standard spesifikasjoner gjelder:

T 50 galv. stål-stolper, cc 2,5m, 2 stk. spikerslag,
dim. 48x98mm, 19-23x148mm overlappende kledning,
19x48mm liggende toppbord.

Bildet over viser en typisk støyskjerming. Denne typen skjerming kan eventuelt males slik at det står i stil med nærliggende bebyggelse. Våre erfarne medarbeidere kan bistå med vedlikehold og eventuelle reparasjoner om dette skulle være nødvendig.

Vær oppmerksom på potensiell støy ved boligkjøp

Selv om det har kommet strenge retningslinjer for støyskjerming når det bygges nye boliger, er det mange eldre boliger som mangler tilstrekkelig støybeskyttelse. Dette er det ikke alltid man fanger opp på visning, men kan utgjøre et plagsomt moment når du har flyttet inn i boligen. Vær derfor oppmerksom på eventuelle kilder til støy når du ser på ny bolig, og undersøk om det er gjort tiltak for å dempe støynivået. Vi kan være behjelpelige med et pristilbud på støyskjerming i forkant av boligkjøp. Da kan du inkludere støyskjerming i det totale budsjettet ditt, og være forberedt når du eventuelt legger inn bud på boligen.

Støyskjerming og områdesikring på hele Østlandet

Vi leverer både støyskjermer og våre andre produkter til Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold. Har du behov for annen skjerming, gjerder, fjellsikring og annen områdesikring kan du ta en titt her.

Ta kontakt med oss hos AS Gjerde- og Sikringsservice her angående støyskjermer på Østlandet.